En Fidel i en Benjumea troben local. Mentrestant, en Jon, el gendre d'en Galiana, ja no té tan fàcil comprar-se el cotxe.