En Cristian és conscient que no hi pot viure, a can Galiana. En Max entén que en Beni i la Susanna han d'estar junts, però ells no. En Peris va a veure la mare de l'Àngela.