En Max i l'Enric han fet l'amor i ha sigut fantàstic, però l'Enric explica a la Mercè que ho va fer pensant en el noi de la discoteca. La sorpresa és que, més tard, en Max explica a l'Enric que era ell qui pensava en aquell noi.