El senyor Juan té l'oportunitat d'anar a un abocador per intentar trobar alguna cosa de les que hi havia al pis de Sants. L'Òscar l'hi acompanya, però no troben res que els recordi que són una família.