El Sabater empipa la Paquita. L'Adrià i la Teresa fan un pacte: ella netejarà el pis i ell portarà el Narcís a la feina. El Miquel està refredat.