La Yessi sap que en Cristian és a Barcelona i... tria la fugida endavant... L'actitud de la Sandra fa trontrollar l'Òscar. Sort que no està sol... Enmig del caos, una sorpresa agradable per a en Fidel. A en Peris no li ha agradat la iniciativa de l'Àngela.