Malgrat la reacció de l'Ivan, en David s'ofereix a la Paquita pel que sigui. En Ramon ataca la Noèlia. Ella fa memòria a en Rafa, que no recorda de què la coneix -diu-.