En Paco se n'adona que hi ha més gent al Peris que a La Fusteria. A sobre hi ha en Rai, que rondina perquè ha d'anar disfressat. Però resulta que en Paco diu que té una idea.