En Galiana, fart de la filla i el gendre. La Maica té plans per a la Mercè. Plans sense en Pol. Més problemes de convivència al pis dels jubilats.