En Fabra s'enfronta amb en Ramon, que pressiona una mica massa la K. La noia ha d'anar a una roda de reconeixement. El problema del Peris amoïna la Cinta.