En Santiago demana ajuda a en Ramon perquè no se'n va sortir amb els gamberros. En Peris continua fent la guitza a la K.