"El cor de la ciutat" s'acomiada fins al setembre amb aquest capítol de 70 minuts en el qual es resoldran els prinicipals interrogants: la Clara salvarà el Max? Can Sarró resistirà? Què li passarà al Pau? Com serà la relació del Peris i l'Àngela un cop casats?