En Peris menteix i se'n torna a veure l'Àngela. La pressió que sent l'Òscar quan veu que algú es mira la Canya ja és excessiva. En Salva, a la seva amb la Marina. La Cinta no té clar que l'Andreu sigui una bona solució.