La Sandra és a l'hospital. L'Òscar explica a la família el que sap. En Peris i l'Àngela han de decidir si són discrets o fan pública la relació. En Fidel no en treu l'entrellat, amb la Sara. En Beni troba una vella amiga. L'Enric no té gens clar què és el que vol.