En Fidel, tip, posa en pràctica una solució dràstica per combatre el seu problema amb la Sara. Ara ja és evident: en Paco és una altra persona, en tots els sentits.