Les conseqüències de l'atropellament: al barri, a TV19... I torna la K, després de l'operació.