En Fidel se sent segur perquè l'Elena és lluny. En Peris necessita fer una fugida endavant, i en Max pateix. En Jon vol recuperar la Juani, però ella i l'Eloi es fan gràcia. En Jon ho veu.