L'Orpinell assetja la Remei i ella ho ha de resoldre... a la seva manera. La Paquita fa coses estranyes perquè recorda detalls de la violació.