En Ramon ha estat detingut i en Tomàs no apareix... En Nacho se sent triomfador.