En Beni es casa amb la Leo. Després de la cerimònia... la soledat. Els fills del senyor Felip es comporten com ell sabia que es comportarien.