En Juli es troba entre la pressió d'en Jofre i la de la Lluna. I l'Alba vol que la seva amiga perdoni l'Àlex. La Marga descobreix el forat de la paret, però les provocacions i manipulacions d'en Joel fan perdre els estreps a en Sergi. La relació Patrícia-Orpinell s'espatlla cada dia més. Gràcies a en Gerard.