La Isabel ha complert la seva amenaça i ha canviat el pany del pis. En Fidel, que no pot ni recollir la seva roba, s'ha de posar una camisa del senyor Felip. Això provoca algunes bromes.