En Fidel pateix una experiència pintoresca amb l'Helga. I l'afecta massa... La Yessi, rabiosa, es vol venjar d'en Cristian. I ho fa. L'Andreu dóna ales a en David amb la seva teoria: l'Ester ha de ser l'assassina.