L'Orpinell posa en marxa el pla per acabar amb en Fidel. Seguint les ordres d'en Gerard, la Irene prostituta aconsegueix entrar al pis d'en Fidel, però el prestador té uns plans més ambiciosos... En Iago té un detall amb en Gonzalo.