Els números que fem servir en la vida quotidiana són d'una classe reduïda (naturals, enters i racionals), però hi ha altres classes de números que són famosos universalment. Per exemple: el número "pi" és la constant que apareix en càlculs de diferents figures geomètriques relacionades amb el cercle. El número "e" té a veure amb fenòmens que crèixen a gran velocitat, és a dir, a velocitat exponencial. El número "i" (imaginari) que és el resultat d'una arrel quadrada d'un número negatiu.