Pau Guillaumet (Barcelona, 1976) és Guillamino, un projecte musical que ja dura una dècada i acredita una discografia intensa i variada que reflecteix perfectament una de les grans virtuts d'aquest artista: la curiositat. El veiem presentant "Whip Gymnastix", un treball en què el funk i el R&B es mostren sense complexos per fer que una personalitat arrelada al seu entorn més proper es mostri amb un cosmopolitisme musical realment gratificant.