Reportatge sobre la vida quotidiana de quatre brasilers residents a Catalunya. És la comunitat estrangera amb la mitjana d'edat més jove. A Catalunya hi viuen 25.380 brasilers.