CORAL COLORS Nntonio Rod Experimental - 4'00" Els corals són uns dels animals marins més antics del planeta, i uns grans desconeguts. Descobrirem la seva bellesa, el seu color espectacular i el misteri dels seus moviments. BARCELONA KALEIDOLAPSE Nntonio Rod Experimental - 4'41" Barcelona vista des d'un calidoscopi. POR UNA PIEZA DE FRUTA Sofía Denise Gómez Escola Superior d'Art i Disseny Pau Gargallo Animació - 2'05" En un poblet, un nen intenta sobreviure a la pobresa robant una peça de fruita. NO PEOPLE BARCELONA Antonio Rod Animació experimental - 4'32" T'imagines la ciutat de Barcelona sense trànsit i sense gent? ELLISON & GURAN Carolina Van Thu Escola Superior d'Art i Disseny Pau Gargallo Animació - 1'54" Dos amics inseparables van a estudiar a una biblioteca. Això acaba convertint-se en un repte, perquè un d'ells no para de molestar l'altre i no el deixa concentrar-se en la lectura del seu estimat llibre. LA FOLIE Ricard López Escola Superior d'Art i Disseny Pau Gargallo Ani