Capítol dedicat a la redacció de la revista de cinema "Fotogramas".