Descobrim com són els darrers cinc minuts de Raquel Sans i Ramon Pellicer abans de presentar el "TN vespre" a TV3.