La colònia d'empresaris catalans a l'Argentina és bastant nombrosa, tot i que, a causa de la crisi econòmica, alguns han tornat cap a casa. Un dels que ha aconseguit no sortir-ne gaire malparat és en Jordi Font. Aquest empresari fa més de 40 anys que és a Buenos Aires i n'ha vistes de tots colors. A banda de treballar en una empresa de logística catalana també és president del Casal Català de Buenos Aires, un dels més antics del món. Això li ha permès estar en contacte permanent amb la realitat catalana.