En Manel ha vist Argentines ben diferents, ja que hi ha viscut moltes etapes de la seva vida. L'última va començar fa tres anys i encara dura. Actualment treballa ajudant les petites i mitjanes empreses argentines a exportar els seus productes, així com també les empreses catalanes que vulguin obrir-se mercat en aquest país. En Manel coneix de prop la mentalitat argentina i explica que, malgrat les aparences culturals i lingüístiques, els argentins i els catalans som completament diferents.