La Núria ha estat des de sempre vinculada a la cultura catalana. Aquesta catalana de tercera generació ha viscut tota la vida a l'Argentina, on participava activament en les activitats del Centre Català de Rosario. En un intercanvi dels casals del "con sud" va conèixer el que avui és el seu marit, un uruguaià i se'n van anar a viure a la capital, Montevideo. D'això ja en fa tres anys i, malgrat el procés d'adaptació al nou país, ha continuat la tasca que feia la seva mare a l'Argentina: encarregar-se de l'esbart dansaire. D'altra banda és la secretaria del casal i també coordina les relacions de l'entitat amb Catalunya.