"Catalans al món" dóna les opinions particulars de persones anònimes d'origen i/o ascendència catalana establertes en un país estranger.