De la vida de la Paquita, com de la de molts altres refugiats, se'n podria fer una pel·lícula. El seu pare treballava per a la Generalitat de Catalunya i, quan els nacionals van entrar a Barcelona, la seva família va haver de fugir cap a França, primer en tren i després en camions. Aquest fet tan dramàtic ha marcat la seva vida, ja que després d'estar en un camp de refugiats i arribar a París, on viu actualment, ha dedicat bona part de la seva vida a ajudar els exiliats espanyols a Mèxic. Avui té 81 anys i se sent una ciutadana del món.