En Jordi va descobrir el Japó en un dels seus concerts de piano ara farà tres anys. Li va agradar tant la rebuda que va decidir quedar-s'hi definitivament. De manera que, a banda de fer concerts per tot el món, en Jordi també és professor de piano i dirigeix una orquestra de cambra a Osaka. La sensibilitat musical és un tret característic del poble japonès, així com el gust per l'ordre i l'eficàcia en el treball. És per aquest motiu que al Japó s'hi troba com a casa.