L'èsser humà és l'espècie dominant a la Terra. Encara no se sap quines conseqüències tindran els canvis que estem provocant en el sistema natural i si afectaran al nostre propi benestar. Estudiar l'evolució de la natura relacionada amb el comportament humà és la base per establir models predictius que ajudin a evitar conseqüencies negatives a llarg termini. Eric Galbraith és investigador ICREA a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona.