Fa 20 anys la Universitat Oberta de Catalunya va ser un dels centres universitaris pioners a tot l'Estat en l'educació a distància. Des de llavors, les noves tecnologies i la forma de plantejar l'ensenyament en línia han canviat sensiblement, però els processos d'avaluació no han evolucionat de manera paral·lela. Ara, el projecte europeu TESLA, amb un pressupost de més de 7 milions d'euros i format per un consorci amb divuit organitzacions de diversos països del món, pretén millorar els processos d'avaluació en línia amb noves eines i recursos. Ana Guerrero és professora de Psicologia i Ciències de l'Educació a la Universitat Oberta de Catalunya i coordinadora principal del projecte TESLA.