- Utrecht - La Clara Camprubí i les bicicletes. - Londres- La Marta Escobar i el tour alternatiu. - Roskilde - L'Ares Subirà i els internats. - Praga - El Víctor Sala i el Teatre dels Estats.