El Pau Garcia-Milà és un emprenedor convertit en empresari. Precoç, entusiasta i impacient.