Aquesta setmana, Alexandria conversa amb l'escriptor brasiler Paulo Coelho, amb motiu de la publicació de la seva última novel·la "Onze minuts". La conversa s'ha fet a la residència que Coelho té a la població francesa de Tarba. Coelho fa repàs de la seva novel·la, de la seva obra, del seu estil, i de la filosofia que hi ha en la seva producció literària, però també parla del Brasil d'avui dia i de la seva visió del món actual. A més, Màrius Serra també entrevista l'escriptor i dramaturg Lluís-Anton Baulenas arran de la seva novel·la "Amor d'idiota" situada a la Barcelona postolímpica. Baulenas també parla d'algunes de les seves obres precedents, com "La felicitat", que s'han traduït al francès, però que, en canvi, no tenen una versió espanyola. Així mateix també explica la peripècia de la seva obra de teatre "El pont de Brooklin", que no s'ha estrenat mai, tot i que Josep M. Flotats l'havia programat tant al Poliorama com al TNC. El reporter Eloi Vila visita la llibreria Documenta,