El poeta Jaime Gil de Biedma (1929-1990) convoca l'atenció i la passió dels lectors-espectadors de l'Aleph. L'autor, nascut a Barcelona en el si d'una família burgesa, va treballar tota la vida a la companyia de Tabacos de Filipinas, fent compatible l'activitat d'home de negocis amb la dimensió de poeta. La seva relació amb la creació literària és d'una rara honestedat, i així, quan va sentir que ja havia dit tot el que volia dir des del seu personatge poètic, va deixar d'escriure. "...pueden aparecer unos versos maravillosos, pero si no encajan en la idea general del poema hay que desecharlos. Hay que servir fielmente a la idea general del poema que has concebido..." De la vocació literària, en destaca la passió per la lectura. "...Creo que la vocación de escribir es un resultado de la vocación de lector. Y a partir de ahí entra en juego un elemento significativo que define a todo escritor: el narcicismo. A lo que aspira uno cuando escribe (...) es a leerse uno mismo...." L'h