Descobrirem per què molts peruans emigren a Catalunya i per què alguns catalans se'n van al Perú. El reporter Pere Neira li donarà les claus per entendre aquest i altres fenòmens, com el del desaparegut grup terrorista Sendero Luminoso.