El reportatge mostra el procés d'emmagatzematge dels residus radioactius provinents dels isòtops radioactius utilitzats en medicina, en centrals nuclears i en la indústria.