"Durant 11 dies es va organitzar un operatiu per intentar recapturar l'óssa Giva, introduïda al Pirineu mitjançant el programa ""Life"", i canviar-li el collar, perquè se n'esgotaven les bateries. L'operació la dirigia Djuro Huber, professor de Biologia de la Universitat de Zagreb, expert en la captura d'óssos. No hi va haver captura, però es va descobrir que els dos cadells que acompanyaven la Giva podien ser fills seus, i no pas de l'óssa Melba."