Reportatge sobre el contraban de tabac a Andorra, amb colles organitzades que passen el material per camins de muntanya en cotxes i motocicletes mentre la Guàrdia Civil els persegueix.