Informe sobre la situació actual de l'administració de justícia a Catalunya, partint de les situacions reals que es produeixen en dos jutjats de característiques diferents (jutjat de guàrdia del Palau de Justícia de Barcelona i jutjat de districte de Sant Feliu de Llobregat). S'analitzen els diferents casos que arriben a aquests jutjats (robatoris, tràfic de drogues, insults i d'altres faltes lleus), la problemàtica dels detinguts drogoaddictes i dels afectats per la sida, el col·lapse i la lentitud en la celebració dels judicis, la implantació progressiva dels judicis monitoris als jutjats de Barcelona i la importància dels jutjats de districte en la vista dels casos per faltes lleus.