Seguim les experiències d'una dotzena de persones que s'han incorporat al món rural en aquests temps de crisi o que estan en procés de fer-ho.