Diversos grups d'investigadors catalans estan treballant en la recerca d'indicadors del canvi climàtic i en l'aplicació de models a la conca mediterrània, des que fa poc més de deu anys es va sentir el primer crit d'alarma coincidint amb el creixement del forat de la capa d'ozó a l'atmosfera. Amb l'augment dels recursos dedicats a la investigació del clima s'ha incrementat el coneixement de la complexitat del sistema climàtic, però alhora creixen les incerteses sobre els impactes d'un possible canvi climàtic en els ecosistemes naturals i les formes de vida dels homes. L'activitat humana pot estar desestabilitzant el clima amb l'emissió de gasos a l'atmosfera, però és precisament l'home qui pot modificar la vida de les següents generacions i del conjunt de sers vius del planeta.