En el segon capítol, els protagonistes són mares i fills que van ser separats i que no van saber mai més res els uns dels altres. El reportatge mostra per primera vegada uns documents inèdits del Servei Exterior de Falange referents a la repatriació de nens que havien estat evacuats a l'estranger per les autoritats republicanes durant la guerra civil. Aquest informe reconeix que els nens són tornats a la força a Espanya, sense que els pares biològics els hagin reclamat. Quan els nens arriben a Espanya, sovint no són tornats a les seves famílies, perquè es consideren "no aptes" a causa del seu passat polític. Un decret de l'any 1941permet canviar els cognoms a aquests nens. El camí de les adopcions il·legals ("prohijamientos", com es deia en aquell temps) és obert.